Juridiska översättningstjänster

Juridisk översättning är vår specialitet. LinguaVox är en väletablerad och mångspråkig översättningsbyrå med gott rykte, som har över 13 års erfarenhet av professionella översättningstjänster i Europa och USA.

JURIDISKA ÖVERSÄTTARE ONLINE

Juridiska översättningstjänsterJuridisk översättning är en av de mest komplexa undergrupperna inom översättningsbranschen. Lagar skiljer sig åt beroende på språk, kultur och tro, vilket innebär att en juridisk översättares uppgifter sträcker sig mycket längre än till att bara tillhandahålla en språkmässigt korrekt översättning av ett dokument till ett annat språk.

Till och med kvalificerade och erfarna översättare kan misslyckas med att få fram innebörden av en juridisk text, på grund av skillnaderna i den juridiska jargongen och terminologin. På LinguaVox är det därför bara specialiserade juridiska översättare, varav vissa är praktiserande advokater själva, som tar hand om juridiska översättningar. Vi kräver också att juridiska översättare är skickliga skribenter på målspråket, och har kunskap om de särskilda juridiska skriftkonventioner som gäller både källspråk och målspråk.

Våra juridiska översättare har god kännedom om juridik i allmänhet och om deras utvalda specialområde, och kan därför referera till historiken bakom de juridiska traditionerna, skillnaderna mellan olika juridiska system, användning av lagar i olika länder, och även specifika prejudicerande fall i  domstolar runtom i världen. Som kund kan du känna dig trygg i vissheten om att översättaren som ansvarar för projektet kommer att ha juridisk utbildning, och givetvis vara en utomordentlig översättare.

På LinguaVox har vi specialiserade juridiska översättare som kan hjälpa dig med översättningar av dokument i följande juridiska underkategorier: administrativ juridik, antitrustlagstiftning, bankjuridiska ärenden, konkursjuridik och gäldenär-borgenärlagar, affärsjuridik, civilrättsjuridik, kommersiella rättstvister, lagstiftning för styrelse av bolag, företagsjuridik, energilagar, miljölagar, familjejuridik, spellagar, hälsovårdslagar, immigrationslagar, försäkringslagar, lagstiftning gällande intellektuell egendom, anställningslagar, rättstvister, fusion- & uppköpslagar, patentlagstiftning, lagstiftning gällande personskador, sekretesslagar, lagar gällande privat kapital, offentligt försvar, lag gällande fastighet & egendom, säkerhetslagar, skattelagstiftning, lagar kring administration av egendom och fastighet, antitrustlagstiftning, bankjuridiska ärenden, konkursjuridik och gäldenär-borgenärlagar, affärsjuridik, civilrättsjuridik, kommersiella rättstvister, lagstiftning för styrelse av bolag, företagsjuridik, energilagar, miljölagar, familjejuridik, spellagar, hälsovårdslagar, immigrationslagar, försäkringslagar, lagstiftning gällande intellektuell egendom, rättstvister, fusion- & uppköpslagar, patentlagstiftning, lagstiftning gällande personskador, sekretesslagar, lagar gällande privat kapital, offentligt försvar, lag gällande fastighet & egendom, säkerhetslagar, skattelagstiftning, egendom och fastighet, etc.

JURIDISK ÖVERSÄTTNING ONLINE PÅ 150 SPRÅK

[custom_list style=”list-9″]

  • Vi använder oss av en specifik kvalitetsprocess när det gäller juridiska översättningar: först översätter en kvalificerad och erfaren juridisk översättare dokumentet till målspråket. Därefter granskar en person (vanligtvis en advokat som är specialiserad inom det speciella ämnet) texten för att se till att allt är korrekt. Slutligen ansvarar en av våra projektledare för att verifiera dokumentets kvalitet före leverans.
  • Som bevis på vårt genuina engagemang när det gäller att leverera juridiska översättningar av hög kvalitet erbjuder vi en unik trippelkvalitetsgaranti.
  • Vi kan hantera juridiska översättningar på så gott som alla språkkombinationer med svenska, engelska, spanska, franska, tyska, italienska och portugisiska som källspråk och målspråk.

[/custom_list]

SPECIALISERAD ÖVERSÄTTNING AV DE FLESTA TYPER AV JURIDISKA DOKUMENT

[custom_list style=”list-9″]

  • De senaste tolv åren har vi med framgång översatt följande typer av juridiska dokument: födelseattester, rättegångshandlingar och domar, dödsattester, avtal om upplösning av partnerskap, skilsmässohandlingar, körkort, uppsägning av anställning, anställningsavtal, anställningsregler, avtal för hyra av utrustning, garantiavtal, industriell hyra, testamenten, avtal om begränsat företagsansvar, avtal om begränsat partnerskap, låndokument, äktenskapsbevis, monopolavtal, sekretessavtal, förbindelseavtal, fullmakter, äktenskapsförord, förlikningsavtal, uppsägning av hyresavtal, villkor och regler, universitetsdiplom, garantiärenden, osv. Vi kan även hjälpa dig med översättning av notariserade, juridiska, auktoriserade, officiella och certifierade dokument i de flesta länder.

[/custom_list]

SVENSKA JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

[custom_list style=”list-9″]

  • Vi kan hjälpa ditt företag med alla juridiska översättningsuppdrag var som helst i Sverige.
  • LinguaVox är en internationell översättningsbyrå som arbetar med mångspråkig juridisk översättning i Storbritannien, USA och andra länder. Vi kan hantera juridiska översättningar på mer än 150 språk och 1500 språkkombinationer.

[/custom_list]