Översättning av webbsidor

Översättning av webbsidor är vår specialitet. LinguaVox är en väletablerad, mångspråkig översättningsbyrå med gott rykte, som har över 13 års erfarenhet av professionell översättning av webbsidor i Europa och USA.

ÖVERSÄTTNING AV WEBBSIDOR ONLINE

Engelska betraktas som det globala språket i världen, men visste du att om din webbsida bara finns tillgänglig på engelska och svenska så når du bara 27 procent av de potentiella användarna? Det finns en enkel regel när det gäller att locka fler besökare till din webbsida: ju fler språk webbsidan är tillgänglig på, desto mer trafik kommer den att generera.

Översättning av webbsidor Vikten av mångspråkighet gäller i synnerhet företag som strävar efter att ha en stark närvaro på nätet (och vilket företag vill inte ha det idag?). Titta bara på följande statistik som släpptes i en rapport som sammanställts av specialistsidan Internet World Stats: nästan 83 procent av alla Internetanvändare surfar runt på nätet på ett av de tio främsta globala språken. Engelska toppade listan, med över 500 miljoner användare, men kinesiska kom strax därefter med 445 miljoner användare. Därefter kom spanskan som användes av 153 miljoner nätanvändare. Listan innehöll andra stora språk, som exempelvis portugisiska, franska, japanska, tyska, arabiska, tyska, ryska, koreanska och kinesiska som tillsammans samlade mer än 482 miljoner användare. Vad alla dessa siffror innebär är att, om din webbsida bara finns tillgänglig på engelska, missar du en halv miljard potentiella besökare genom att inte erbjuda dem möjligheten att komma åt sidan på andra populära språk. Givetvis behöver inte alla webbsidor översättas till varje stort språk, men överväg åtminstone att lägga till åtminstone ett språk till, så kommer du att nå ut till miljoner användare runtom i världen.

PROFESSIONELL ÖVERSÄTTNING AV WEBBSIDOR

 

Dessutom har du genom att översätta din webbsida till ett annat språk ökat chanserna att synas på lokala sökmotorer, vilket ger mer exponering till ditt företag. Riskera inte företagets rykte genom att förlita dig på automatiska översättningsprogram. På LinguaVox är vårt team av kvalificerade webbsidorsöversättare även experter på globalisering, internationalisering och lokaliseringstjänster. Dessa håller på att bli oumbärliga för företag som vill skapa medvetenhet om företaget i andra länder och områden. För att få fram det väsentliga hos ditt varumärke eller produkt räcker det inte längre med en strikt översättning av en källtext. Det finns speciella kännetecken i varje språk, kulturella idiosynkrasier, och andra kulturspecifika element som måste tas med i beräkningen för att en produkt ska tilltala köpare i ett annat land. Våra lokaliseringsspecialister kan även översätta multimediainnehåll. Var vänlig och besök vår sektion för programlokalisering för detaljerad information.

Om ditt mål är att förse potentiella kunder med en felfri version av din originalsida (både språkmässigt och kulturellt), har du kommit till rätt ställe. Vårt översättningsteam som arbetar med webbsidor kompletteras dessutom av programöversättningsingenjörer som är vana att översätta alla webbsidorstyper och format, inklusive statiska och dynamiska sidor, och sidor som innehåller .htm, .html, .jsp, .php, .css, och .dcr-filer, bland många andra.

För att begära en kostnadsfri offert för översättning av din webbsida, vänligen kontakta oss med en kopia av texten du vill översätta (du kan antingen skicka en exporterad fil eller en fil i webbsidorsformat). Vårt dedikerade team kommer att gå igenom innehållet grundligt samtidigt som man tittar efter repetitioner, så att du alltid kan få bästa tänkbara prisförslag.

ÖVERSÄTTARE AV WEBBSIDOR ONLINE

  • Vi erbjuder översättning av webbsidor på bildlikt talat alla språkkombinationer med svenska, engelska, spanska, franska, tyska, italienska och portugisiska som källspråk eller målspråk.
  • Vi kan hjälpa ditt företag med översättning av webbsidor var som helst i Sverige.
  • LinguaVox är en internationell översättningsbyrå som erbjuder mångspråkig webbsidorsöversättning i Storbritannien, USA och andra länder. Vi kan hantera webbsidorsöversättningar på mer än 150 språk.