Patentöversättningstjänster

Patentöversättning är vår specialitet. LinguaVox är en väletablerad, mångspråkig patentöversättningsbyrå med gott rykte, som har över 13 års erfarenhet av professionella patentöversättningstjänster i Europa och USA.

PATENTÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER PÅ 150 SPRÅK ONLINE

PatentöversättningstjänsterOrdet “patent” kommer från det latinska verbet för “att göra något offentligt tillgängligt för inspektion”. Ett system för att patentera uppfinningar har funnits ända sedan det grekiska rikets tid, där patent gavs för ett års tid. I vårt moderna samhälle är ett patent ett sätt att garantera rättigheterna till intellektuell egendom, samtidigt som det låter allmänheten dra nytta av de nya uppfinningarna.

Kraven på patentabilitet (enligt vilket ett patent kan beviljas och tilldelas) varierar från land till land, även om stora internationella organisationer har arbetat för att ta fram en standardisering av relevanta procedurer. En av dessa organisationer är World Trade Organisation, som uppmuntrade skapandet av en internationell pakt som styr flera aspekter relaterade till godkännande av patent på global skala. Oavsett vilka nationella lagar som gäller kring intellektuell egendom måste medlemsstater i World Trade Organisation följa de regler som angetts i avtalet om handelsrelaterade aspekter av intellektuell egendom (TRIP).

Det finns flera internationella patentorganisationer som ofta täcks av regionala eller kontinentala landsförbund, och som förordnar de specifika krav som gäller för tilldelning och användning enligt patentlagarna i de länder som avses. Några exempel inkluderar a) den USA-baserade byrån World Intellectual Property Organisation (WIPO), som reglerar allmänna patentregler i mer än 180 länder, b) European Patent Organisation (EPO), som nu har 38 medlemsländer runtom i Europa och vid Medelhavet, och c) Eurasian Patent Organisation (EAPO), som sköter lagstiftningen när det gäller patent i nio CIS-medlemsländer. I Storbritannien sköts patent av Intellectual Property Office (IPO).

PROFESSIONELLA PATENTÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

Det måste nämnas att patent är högst områdesbegränsade. Detta innebär att ett patent som tilldelats av brittiska Intellectual Property Office enbart ger rätt till skydd inom det brittiska territoriet. De som vill utöka rättigheter till intellektuell egendom även till andra länder måste överväga att begära tillstånd från IPO och ansöka till gällande nationella patentkontor. Här kommer patentöversättare in i bilden. Patentöversättningar måste med fullkomlig riktighet återge detaljerna från källtexten (originalpatentet). Om man misslyckas att tillhandahålla korrekta översättningar kan detta få allvarliga juridiska konsekvenser, som till exempel att en uppfinning inte blir fullständigt skyddad, och det kan till och med resultera i en stämning gällande en konflikt kring rättigheter till intellektuell egendom.

På LinguaVox delar vi ert intresse för konfidentialitet, precision och kvalitetskontroll. Vad beträffar kvalitetskontroll så erbjuder vi alla kunder en trippelkvalitetsgaranti, eftersom vi är en av få översättningsbyråer som både har certifikat för både ISO 9001:2008 och EN-15038 standarder, och dessutom har en rigorös intern kvalitetskontrollsprocedur. För att garantera konfidentialitet och precision arbetar vi bara med specialiserade patentöversättare, som alla har minst två års erfarenhet från patentöversättningsbranschen, i tillägg till en universitetsexamen och/eller ett godkänt översättarcertifikat. För att kunna tillhandahålla högsta tänkbara standard beträffande service och kvalitet kräver vi också att våra patentöversättare enbart översätter till sitt modersmål, och att de besitter stor kännedom om det aktuella ämnet.

Våra patentöversättningstjänster finns tillgängliga på mer än 150 språk, och inom de flesta ämnen och specialområden.

PATENTÖVERSÄTTARE ONLINE

  • LinguaVox erbjuder patentöversättningstjänster för så gott som alla språkkombinationer med svenska, engelska, spanska, franska, tyska, italienska och portugisiska som källspråk eller målspråk.

SVENSKA PATENTÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

  • Vi tillhandahåller tekniska patentöversättningstjänster online oavsett vart du befinner dig.
  • LinguaVox är en internationell patentöversättningsbyrå som erbjuder mångspråkiga patentöversättningstjänster i Storbritannien, USA och andra länder. Vi kan hantera patentöversättningar på mer än 150 språk.