Professionell Dokumentöversättning

Dokumentöversättning är vår specialitet. LinguaVox är en väletablerad, mångspråkig dokumentöversättningsbyrå med gott rykte som har över 13 års erfarenhet från dokumentöversättningsmarknaden i Europa och USA.

DOKUMENTÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER ONLINE PÅ 150 SPRÅK

[custom_frame_right]Professionell Dokumentöversättning[/custom_frame_right] Globaliseringen har förändrat sättet vi kommunicerar på och antalet människor vi kan nå genom våra kommunikationer. I vår globaliserade tidsålder är förmågan att kunna uttrycka idéer på rätt sätt på ett andra språk en ovärderlig färdighet som kan öppna många dörrar, både på det personliga planet och professionellt. På LinguaVox förstår vi vikten av att tillhandahålla högkvalitativa dokumentöversättningstjänster. Oavsett om du är en bloggare eller ett stort företag så kan du överlåta dina dokumentöversättningsprojekt till oss med vetskapen att resultatet kommer att bli korrekt, både språkmässigt och kulturellt. Som leverantör av språktjänster lägger vi största vikt vid att erbjuda kvalitetsorienterade tjänster till alla våra klienter. Vi engagerar oss i att enbart leverera de bästa dokumentöversättningstjänsterna, och som bevis på vårt engagemang har vi blivit certifierade enligt standard ISO 9001:2008. Vi är också certifierade och följer branschspecifika riktlinjer som framtagits i enlighet med den europeiska lagstiftningen EN-15038.

Tusentals företag och individer kan vittna om vår professionalitet och utomordentliga kundservice. Du kan nu bli en del av en lång rad nöjda kunder runtom i världen. Med ett utbud på över 150 språk kan vi med säkerhet uppfylla dina krav på tillfredsställande standard.

Våra professionella dokumentöversättningstjänster inkluderar tekniska, medicinska och juridiska översättningar samt översättningar av webbsidor. I denna sektion ger vi dig en översikt av en av dessa tjänster, men klicka gärna runt på de dedikerade länkarna nedan.

Översättning av tekniska dokument

Det uppskattas att 90 procent av det totala översättningsbehovet världen över gäller tekniska översättningar. Sedan bildandet av Europeiska Unionen och standardisering av handelsstandard över kontinenten har många företag känt ett behov av att översätta teknisk dokumentation till andra europeiska språk.

Vi på LinguaVox kan hjälpa dig med produktkataloger, användarguider, säkerhetsformulär för datorer, instruktionsmanualer, och en lång rad andra tekniska dokument. Vårt dedikerade team av tekniker, reviderare, granskare och korrekturläsare är specialister inom sin genre, och bekanta med de specifika stilarna och kraven inom varje bransch. De arbetar i nära samarbete med vårt team av projektledare, som kommer att se till att slutprodukten är felfri och uppfyller kraven.

Översättning av medicinska dokument

Ni kanske är ett företag som på regelbunden basis kommer i kontakt med hälsomyndigheter i andra länder. Eller så kanske arbetar du som researcher och behöver tillgång till medicinska dokument skrivna på ett främmande språk. Oavsett situationen så kan vi ge dig förstklassig översättning av medicinska dokument med den språkkombination du önskar: engelska-spanska, engelska-franska, engelska-tyska, engelska-italienska, engelska-portugisiska, etc.

Vi anställer ett team med översättare som är specialiserade inom medicinska översättningar som, i tillägg till att ha standardmässiga kvalifikationer och erfarenhet, har studerat medicin och besitter en djupgående kunskap om de olika skrivstilarna, formaten, och konventionerna som används i de medicinska och farmaceutiska branscherna. Vi kan översätta fallstudier, vetenskapliga tidningsartiklar, medicinska broschyrer och många andra specialiserade dokument. Vänligen se vår huvudsektion för översättning av medicinska dokument.

Översättning av juridiska dokument

I och med att världens befolkning blir allt mer mobila, ökar behovet av översättning av juridiska dokument. Vidare väljer många företag att öppna utlandsbaserade filialer eller att outsourca delar av verksamheten, och behöver därför översättning av juridiska dokument.

På LinguaVox förstår vi de potentiella farorna med felaktiga översättningar i den juridiska genren. På grund av detta låter vi enbart specialiserade översättare ta hand om översättningen av era juridiska dokument. Vi kräver att juridiska översättare inte bara behärskar både källspråk och målspråk, men även det juridiska systemet i de länder eller regioner som det hela handlar om.

Vårt team kan översätta testamenten, artiklar om inkorporering, patent, födelsecertifikat, kontrakt och andra juridiska dokument. Kontakta oss för en kostnadsfri översättningsoffert.

Översättning av webbsidor

Ägare av webbsidor vet att en flerspråkig sida kan öka trafiken till webbsidan, vilket i sin tur kan leda till högre förtjänst eller popularitet. På LinguaVox delar vi ditt intresse att göra din webbsida mer tillgänglig för omvärlden. Vårt utvalda team av projektledare diskuterar gärna dina önskemål kring webbsidans översättning med dig.