Översättning till finska

Översättning till finskaVårt breda utbud av specialiserade finska översättningstjänster inkluderar:
[custom_list style=”list-1″]

  • Svenska till finska och finska till svenska dokumentöversättningar, utförda av kvalificerade och erfarna översättare som enbart översätter till sitt modersmål
  • Certifierade och auktoriserade översättningar från och till finska, tack vare vårt team med fullt certifierade översättare i Finland och i många andra länder i Europa och Amerika.
  • Finska språktolkningstjänster. Våra finska tolkar är tillgängliga i de flesta finska (Helsingfors, Åbo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori), europeiska och nordamerikanska städer, och är redo att tillhandahålla professionell tolkning i alla former (konsekutiv tolkning, simultantolkning, stafettolkning, telekonferens, etc. )
  • Mjukvarulokaliseringstjänster på finska
  • Finska multimediaöversättningar. Vi har en stor databas med finska berättare, voice-overs,  röstaktörer och proffs inom dubbning och textning.
  • Datorpublicering på finska, typsättning, och webbdesign på finska, som utförs av expertanvändare av Quark Express, Photoshop, PageMaker och många andra

[/custom_list]
Alla de specialisttjänster som erbjuds av LinguaVox kan utföras med kort tidsfrist, oavsett om leverans behövs samma dag eller morgonen efter.

För information om våra översättningspriser, skicka ett e-postmeddelande.

Professionella finska översättningstjänster

Finska (eller Suomi) är det officiella språket för över 5 miljoner finska personer, och en miljon etniska finnar, bosatta i Estland, Ryssland, Sverige, Karelen och Norge. Det finns även betydande finsktalande samhällen i Brasilien, Kanada, Storbritannien och USA.

Finska dialekter delas ofta in i västdialekt och östdialekt, som i sin tur delas in i mindre dialekter. Det finns även två lingvistiska variationer:  det så kallade standardspråket (främst använt i nyhetssändningar, officiella dokument, och vid formella tillfällen), och talspråksvariationerna, som även används i media och av flertalet finsktalande i deras vardag.

Specialistöversättinngar mellan finska-svenska

FinskaÄven om vår specialitet är finska till svenska och svenska till finska översättningar, kan LinguaVox även hjälpa dig med de flesta språkkombinationer med finska som källspråk eller målspråk, inklusive finska-danska, finska-norska, finska-franska, finska-tyska, finska-spanska, finska-italienska, finska-portugisiska, och givetvis finska-engelska.

Den finska ekonomin är starkt beroende av industrisektorn, med elektronik, tillverkning och ingenjörskonst som nyckelsektorer, tillsammans med petrokemisk industri, papper och energiindustri. Även om många finsktalande kan prata engelska kan enbart specialiserade tekniska översättare hantera den ökande volymen av teknisk dokumentation som användarguider, produktetiketter, patent och juridiska dokument. Vidare kan du genom att översätta din webbsida eller ditt kampanjmaterial till finska nå en marknad med 6 miljoner människor.