Svenska översättningstjänster

Sedan LinguaVox öppnade år 2000 har vi lagt stor vikt vid svenska översättningstjänster. Faktum är att svenska var ett av de första språken som vår byrå erbjöd, tillsammans med engelska, spanska och franska. Idag har LinguaVox två kontor (ett i Europa och ett i USA) från vilka våra team med professionella översättare hanterar den ständigt ökande efterfrågan på svenska översättningslösningar. Svenska är ett av de språk som våra projektledare pratar internt. Vi kan prata svenska på företaget.

Svenska språktjänster

SvenskaSvenska är ett germanskt språk som talas av cirka 10 miljoner människor, främst i Sverige och Finland (där det är ett officiellt språk). Det finns små grupper av svensktalande i länder som Storbritannien (30 000), Spanien (40 000) och USA (70 000).

Både Sverige och Finland är ledande länder inom många industriella områden. Sverige i synnerhet har haft bland de högsta livsstandarderna i världen i årtionden, och 2010 rankades den svenska ekonomin som den näst mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen. Sveriges ekonomi förlitar sig tungt på export och utrikesaffärer. De sektorer som genererar högst inkomster är maskiner, massa och trä, motorfordon, kemikalier och läkemedel. Några av de mest framgångsrika svenska varumärkena som blivit kända internationellt är IKEA, Volvo, Sony Ericsson, Scania, Securitas och Electrolux.
Översättning till svenska

Professionella svenska översättningstjänster

Vår certifierade och prisvinnande byrå erbjuder ett brett utbud av svenska språktjänster, inklusive:
[custom_list style=”list-1″]

  • Översättningar till svenska utförs av ett team med kvalificerade och erfarna översättare som enbart översätter till sitt modersmål. Vi översätter alla dokumenttyper, från produktkataloger till webbsidor, och inte att förglömma; dataformulär, produktetiketter eller finansiella rapporter.
  • Översättningar från svenska. Våra översättare bor i landet där översättningen kommer att användas, så vi kan garantera att om du behöver ett dokument översatt till franska så kommer projektet att hanteras av ett team med inhemska, professionella franska översättare som bor i det fransktalande land där du kommer att använda översättningen: Frankrike, Kanada, etc.
  • Översättningar mellan svenska och andra språk. Efterfrågan på svenska översättningar gäller ofta vanliga språkkombinationer, så som svenska-norska, svenska-danska, svenska-finska, svenska-tyska, svenska-engelska, svenska-franska, svenska-spanska, svenska-italienska, och svenska-portugisiska. LinguaVox utför dock även översättningar mellan svenska och de flesta språk, inklusive arabiska, kinesiska, holländska, japanska, estländska, polska, ungerska, bulgariska, etc.
  • Svenska språktolkar av alla typer (konsekutiva tolkar, simultantolkar, stafettolkar, etc) och i hundratals städer runtom i Sverige, Europa och Nordamerika.
  • Auktoriserade och certifierade översättningar av födelsecertifikat, äktenskapslicenser, skilsmässohandlingar, akademiska kvalifikationer, och mycket annat. Alla våra certifierade översättare är auktoriserade att utföra dessa tjänster av relevanta myndigheter i målländerna: svenska-spanska auktoriserade översättningar av översättare som utnämnts av spanska utrikesministeriet, engelska till svenska certifierade och notariserade översättningar i USA, osv.
  • Multimediaöversättningstjänster: röstinspelningar, textning, osv.
  • Datorpublicering på svenska i de vanligaste DTP-paketen: Framemaker, Pagemaker, Quark, Adobe InDesign, osv.
  • Brådskande översättningar Vi kan hantera stora översättningsvolymer från engelska till svenska, svenska till engelska och andra språkkombinationer.

[/custom_list]