Medicinska översättningstjänster

Medicinsk översättning är vår specialitet. LinguaVox är en väletablerad, mångspråkig byrå för medicinska översättningar, som har över 13 års erfarenhet av professionella medicinska översättningstjänster i Europa och USA.

MEDICINSKA ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER ONLINE PÅ 150 SPRÅK

[custom_frame_left shadow=”on”]PROFESSIONELL MEDICINSK ÖVERSÄTTNING[/custom_frame_left] Det finns helt enkelt inget utrymme för misstag när det gäller medicinska översättningar. Felaktiga översättningar och missförstånd kan kosta liv, så precis som på läkare vilar det ett stort ansvar på medicinska översättare.

Med tanke på mångkulturen som råder i många länder och den ökande rörligheten bland den allmänna befolkningen inser många vårdinstanser och statliga institutioner vikten av att finnas tillgängliga för patienter oberoende av språk, vilket innebär att det anställs fler och fler medicinska översättare och tolkar på sjukhus och hälsocentraler. Faktum är att ämnet medicinska översättningar har blivit ett hett diskussionsämne på den politiska agendan i många länder. Det finns numera en bred acceptans för att man genom att erbjuda medicinska översättnings- och tolktjänster använder sig av en av de bästa strategierna för social integration. På samma sätt ökar den medicinska turismen snabbt i stora delar av världen, vilket innebär att det definitivt finns ett behov av högkvalitativa medicinska översättningstjänster.

Idag har många länder specifika lagar beträffande tillgång till dokumentation för medicinsk utrustning. Även om instrumenten och utrustningen bara tillverkas i ett fåtal länder så används användarmanualer, instruktioner och förpackningar för medicinsk mjukvara av miljontals vårdanställda runtom i världen. Dessa dokument måste finnas tillgängliga på många olika språk och kunna läsas med samma kvalitet och tydlighet som på källspråket.

Den farmaceutiska industrin är en annan global aktör som ofta behöver specialiserade översättningstjänster. Det finns inget behov av att gå in närmare på orsaken – det räcker med att säga att miljontals kunder skulle förlora på (och förmodligen även bli lidande) om det inte fanns några översatta bipacksedlar att tillgå.

PROFESSIONELL MEDICINSK ÖVERSÄTTNING

På LinguaVox tar vi varje steg i den medicinska översättningsprocessen på största allvar, så att vi alltid kan leverera exakta och meningsfulla dokument utan minsta tecken på tveksamhet eller otydlighet. I över 13 år har vårt team i Europa och Nordamerika arbetat i enlighet med de riktlinjer som tagits fram av ledande globala institutioner, som till exempel World Health Organisation och andra internationella medicinska organisationer. Vi har dessutom certifikat som visar att vi följer ISO 9001:2008 standarder, så som kund kan du känna dig trygg i vetskap om att vår kvalitetshanteringsprocess är grundlig och noggrann. Vi är även certifierade och följer de branschspecifika standarder som reglerar kvalitetsriktlinjer i översättningsbranschen (EN-15038 standarder). I tillägg till ovan nämnda certifikat ger vår trippelkvalitetsgaranti ytterligare en nivå för kvalitetskontroll, som utförs av våra erfarna projektledare under den medicinska översättningsprocessen, före slutleveransen.

HÖGT SPECIALISERADE MEDICINSKA ÖVERSÄTTARE

Följande är en (ofullständig) lista över de specialområden vi har erfarenhet från: allergologi, andrologi, anestesiologi, angiologi, kardiologi, dentalvård, dermatologi, akutvård, endokrinologi, familjevård, gastroenterologi, allmän kirurgi, geriatrik, gerontologi, hematologi, infektionssjukdomar, immunologi, intensivvård, läkemedel, medicinsk genetik, nefrologi, neurosociologi, neurokirurgi, nuklearmedicin, obstetrik och gynekologi, onkologi, oftalmologi, mun- och käkvård, kirurgi, ortopedisk kirurgi, otolaryngologi, patologi, pediatrik, plastikkirurgi, podiatrik, preventivmedel, psykiatri, pneumologi, strålning, rehabiliteringsmedicin, reumatologi, serologi, sexualhälsa, sömnmedel, idrottshälsa, kirurgi, transplantationsmedicin, urologi, läkemedelsväxter, etc.