Översättningskvalitet

I få andra branscher tycks kvalitetskonceptet vara lika svårfångat som i översättningsbranschen. Fram tills väldigt nyligen fanns det inga standardiserade metoder eller verktyg för att utvärdera kvaliteten på ett översatt dokument. Varje översättningsbyrå tycktes använda sig av sitt eget system för kvalitetskontroll utan några referenser till externa riktlinjer.
Det var inte förrän tidigt på 2000-talet som några professionella översättningsföretag, i samarbete med europeiska kvalitetsstandardsorganisationer, började skissa på universella riktlinjer som skulle gälla översättningsbranschen. Trots att LinguaVox S.L. nyligen hade grundats vid denna tidpunkt tvekade man inte att implementera nödvändiga åtgärder för att uppfylla de nya kvalitetsstandarderna.

Översättningar med kvalitetsgaranti

Kvalitet är hjärtat i vår verksamhet. På LinguaVox anser vi inte att mätning och leverans av kvalitativa tjänster är en krånglig eller svårfångad process. Våra kunder har utan tvekan mycket höga förväntningar på kvalitet när de ber oss utföra ett översättningsprojekt. Vi tar med våra kunders förväntningar i beräkningen, och vi ser på varje projekt som en unik möjlighet att visa vårt engagemang när det gäller att leverera högsta möjliga kvalitet. Men vi sträcker oss längre än så. LinguaVox är en av få byråer som har möjlighet att erbjuda en trippelkvalitetsgaranti för varje språk, varje genre och varje tillfälle.

Vårt system för kvalitetskontroll är uppdelat i tre steg. Genom att använda externa kvalitetsriktlinjer och interna kontroller innebär vår trippelkvalitetsgaranti ett löfte till dig som kund, som innebär att du kan känna dig trygg i vetskapen att du kommer att få felfria resultat varje gång du vänder dig till oss.

VÅRT SCHEMA FÖR TRIPPELKVALITETSGARANTI GÄLLANDE ÖVERSÄTTNINGAR

De tre delarna av vår kvalitetsgaranti är följande:

[accordion]
[accordion_toggle title=”1. Följer standarder ISO 9001:2008″]

[custom_frame_left]Kvalitetskontroll certifierad enligt ISO 9001[/custom_frame_left] LinguaVox är en översättningsbyrå som är certifierad enligt ISO 9001:2008.

ISO 9001 internationella standarder sätter inte bara kvalitetskriterierna för översättningsbyråer, de går att tillämpa i alla branscher. De består därför av en lång lista över krav som gäller kvalitetshanteringssystemet på ett visst företag.

Vad innebär detta för dig som kund?

För det första garanterar vi total öppenhet genom hela översättningsprocessen. Du kommer att kunna följa utvecklingen av ditt projekt hela tiden. Du kommer även att ha en specifik anställd på byrån som tar hand om alla dina frågor. LinguaVox kommer också att fortsätta finnas till hands efter att ett projekt har levererats, vilket gör att kunder kommer att kunna hitta tidigare filer och begära ytterligare kopior om så önskas. Sist men inte minst är LinguaVox ett företag som tar ansvar för miljön.[/accordion_toggle]

[accordion_toggle title=”2. Följer standarder UNE EN-15038″]

[custom_frame_left]Översattningsservice certifierad enligt EN 15038[/custom_frame_left] LinguaVox är en översättningsbyrå som är certifierad enligt standarder UNE EN-15038:2008 (som snart blir ISO 17100).

Denna standardsamling framtogs med översättningsbranschen i åtanke. På grund av detta är de branschspecifika, och alla professionella översättningsbyråer måste följa dessa riktlinjer. EN-15038 certifikat garanterar kvalitet genom att säkerställa att översättningsfirman följer följande:

Först och främst finns det specifika professionella kompetenser som översättare måste besitta. De bör, som minimum, uppfylla minst ett av dessa kriterier: a) en godkänd översättningsexamen från högskola eller universitet, b) en godkänd högskole- eller universitetsexamen i annat ämne plus 2 års verifierad erfarenhet som heltidsöversättare, och c) ett minimum av 5 års erfarenhet som professionell översättare. Dessutom nämns det att varje översättningsprojekt måste bestå av en översättning och ett granskningssteg. Ytterligare steg i processen inkluderar ytterligare granskning och korrekturläsning.[/accordion_toggle]

[accordion_toggle title=”3. Intern kvalitetskontroll”]LinguaVox garanterar att man, i tillägg till ovanstående steg, låter varje översättning genomgå ytterligare kvalitetskontroller utförda av våra erfarna projektledare, som har specialstudier i översättning (vanligtvis på magisternivå eller högre) och mer än 8 års erfarenhet av arbete som översättare i Europa och USA. Varje kvalitetsaspekt i din översättning kommer att verifieras av våra projektledare, från grammatik och stavning till leveransformat.[/accordion_toggle]
[/accordion]

Du kan känna dig säker på att ditt projekt kommer att behandlas med största professionalism från ögonblicket när du skickar en förfrågan till den slutliga leveransen.