Översättning till norska

Översättning till norskaLinguaVox S.L. är en översättningsbyrå som tillhandahåller specialiserade norska översättningstjänster, både på bokmål och nynorsk. I över ett årtionde har vår byrå försett norska och internationella kunder med toppkvalitet inom många områden, inklusive fordon, ingenjörskonst, olja och gasproduktion, bioteknik, telekommunikation, bankväsende, mobiltelefoner, mathantering, ekonomi och mycket mer. På LinguaVox backas varje norskt översättningsprojekt upp av vår unika trippelkvalitetsgaranti.

Specialiserade norska översättningstjänster

NorskaNorska är ett skandinaviskt språk som talas av cirka 5 miljoner människor. De flesta norsktalande personer bor i Norge, men norsktalande grupper finns även i Sverige, Danmark och USA.

Även om det finns många norska dialekter i tal (varav vissa är väldigt svåra att förstå för personer med andra dialekter) har skriftlig norska två officiella former: bokmål och nynorsk. Bokmål innehåller en kraftig dansk influens, medan nynorsk innehåller element från olika norska dialekter. Cirka 85 procent av grundskoleutbildningen sker på bokmål. Majoriteten av nationella nyhetstidningar publiceras också på bokmål, men båda språkformerna används i regeringen och i regional media.

Översättningar från svenska till norsk bokmål och norsk nynorsk

Vårt team av norska översättare kan hjälpa dig med alla översättningar du behöver. Du behöver bara specificera vilken officiell form av norska som önskas. Alla LinguaVox översättare har specialistkvalifikationer, dokumenterad erfarenhet av översättning, även inom tekniska områden, samt bred kunskap inom ett eller flera ämnesområden.

Översättning till norska | Översättning till svenska

Vi utför dokumentöversättningar från norska till svenska. Våra norska till svenska översättare har utmärkta kunskaper i norska och modersmålskunskaper i svenska.

Professionella norska översättningstjänster: Bokmål och Nynorsk från/till svenska

Våra norska språktjänster:

  • Norska tolkar i de flesta norska, europeiska och nordamerikanska städer
  • Auktoriserade och certifierade översättare, av vilka samtliga är auktoriserade att utföra översättningstjänster i det land där översättningen kommer att användas
  • Översättningstjänster mellan norska och en lång rad andra språk, inklusive engelska, spanska, tyska, franska, finska, osv.
  • Norska berättare, språkaktörer, textnings- och dubbningstjänster, utförda av vår multimediaöversättningsavdelning
  • Brådskande norska översättningar (samma dag, över natten, brådskande)
  • Datorpubliceringstjänster på norska (bokmål och nynorsk)
  • Lokalisering av mjukvara, webbsidor och tv-spel med inriktning på den norska marknaden
  • Auktoriserade norska till spanska översättningar som utförs av norska sekretessbelagda översättare i Spanien som är godkända av spanska utrikespolitiska ministeriet.